Covid-19 – Belangrijke informatie voor ouders leerlingen- en jeugdwetvervoer.

Beste ouder/verzorger,

Het nieuws over de verlengde lockdown zal u niet zijn ontgaan. Alle scholen blijven nog even dicht. In elk geval tot en met 7 februari.

Wat betekent de verlengde lockdown voor u en uw kind?

Tot en met tenminste zondag 7 februari zullen wij geen leerlingen vervoeren, tenzij u uw kind zelf aanmeldt. Gaat uw kind niet mee, dan hoeft u niets te doen. Tijdens de lockdown vervoeren we:

  • kwetsbare leerlingen (de school en gemeente bepalen welke kinderen dat zijn);
  • leerlingen die praktijkgerichte lessen volgen in het vmbo, het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs.
  • leerlingen die dit jaar examen doen; en
  • leerlingen van ouders met een cruciaal beroep of ouders die werken in een cruciale sector.

Wilt u dat Noot uw kind toch ophaalt? Meld uw kind dan tenminste 1 werkdag van tevoren aan. Ook bestaande vervoerschema’s dient u opnieuw door te geven aan de planning. Hiermee geeft u ons de tijd om het vervoer van uw kind tijdig te organiseren.

U dient uw kind aan te melden via de app of het Infopoint. Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen door een mail te sturen of te bellen met telefoonnummer 0318 – 62 35 00.

Uiterlijk 2 februari beslist het kabinet of de (basis)scholen weer opengaan per 8 februari. We bekijken dan opnieuw welke acties nodig zijn. Als dat nodig is, zullen wij u hierover informeren.

Met vriendelijke groet,

Team Noot Personenvervoer

Onze klanten